Laboratorij za ekološka ispitivanja i ispitivanja gnojiva

Državni odbor za akreditaciju (NAT) akreditirao je laboratorij za ispitivanje pod rednim brojem NAT-1-1031/2012, prema MSZ EN ISO/IEC 17025 normi.

Aktivnost laboratorija odnosi se na sljedeća ekološka ispitivanja i ispitivanja sljedećih specifičnih gnojiva.

 

Ispitivanja gnojiva:

 • Fizičko i kemijsko ispitivanje amonijsko-dušičnog gnojiva.
 • Fizičko i kemijsko ispitivanje krutog tipa gnojiva Mészammonsalétrom (Petiso, CAN, KAN).
 • Fizičko i kemijsko ispitivanje karbamid gnojiva.
 • Fizičko i kemijsko ispitivanje gnojiva s mikročesticama na bazi karbamida (Mikramid).
 • Fizičko i kemijsko ispitivanje otopine gnojiva UAN-tipa (gnojiva koja sadrže karbamid i amonijski-dušik).
 • Fizičko i kemijsko ispitivanje kompleksnih i miješanih gnojiva (NPK).
 • Određivanje sadržaja metala (toksičnih elemenata) u dušičnim gnojivima, odnosno u kompleksnim i miješanim gnojivima.
 • NOx Fizičko i kemijsko ispitivanje reducenata (tekuća otopina karbamida, AdBlue).
 • Fizičko i kemijsko ispitivanje otopine amonijaka.

 

Ekološka ispitivanja:

 • Uzorkovanje otpadnih voda za fizička i kemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Uzorkovanje pitke vode za fizička i kemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Uzorkovanje površinske i podzemne vode za fizička i kemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Uzorkovanje iz sustava za vodu i paru termoelektrana za fizička i kemijska ispitivanja i njihova analiza.
 • Periodično uzorkovanje i ispitivanje tvari koje se emitiraju na nepokretnim izvorima onečišćivača zraka.
 • Uzorkovanje zraka u radnom prostoru i određivanje koncentracije prašine, amonijaka i dušičnog dioksida.
 • Mjerenje parametara klimatizacije u radnom prostoru.

 

Detaljni uvid u ispitivanja može se pronaći na NAT-ovoj web-stranici, u dokumentima za detaljne informacije o laboratoriju.

U slučaju obavljanja ispitivanja za naručitelje izvan naše tvrtke, u mogućnosti smo pružiti slijedeće usluge:

 • Stručnim znanjem pomažemo u ispravnom uzorkovanju i sudjelujemo u istom na zahtjev.
 • U slučaju posebnog zahtjeva naručitelja, omogućavamo sudjelovanje u analizi vlastitih uzoraka, pri čemu se pridržavamo pravila o povjerljivosti podataka.
 • Predstavljamo sustav kvalitete za jamčenje kvalitete rezultata mjerenja.
 • Savjetima pomažemo u pravilnom tumačenju rezultata ispitivanja.