Održivost

Sustav upravljanja kvalitetom

Nitrogénművek Zrt. - kao jedini proizvođač dušičnih gnojiva u državi − radi pridobivanja i održavanja povjerenja kupaca obvezao se pouzdanoj proizvodnji konstantne kvalitete vodeći brigu o okolišu.

Opširnije

Laboratorij za ekološka ispitivanja i ispitivanja gnojiva

Državni odbor za akreditaciju (NAT) akreditirao je laboratorij za ispitivanje pod rednim brojem NAT-1-1031/2012, prema MSZ EN ISO/IEC 17025 normi.

Opširnije