Sustav upravljanja kvalitetom

Nitrogénművek Zrt. - kao jedini proizvođač dušičnih gnojiva u državi − radi pridobivanja i održavanja povjerenja kupaca obvezao se pouzdanoj proizvodnji konstantne kvalitete vodeći brigu o okolišu.

Vodstvo tvrtke Nitrogénművek Zrt. radi očuvanja i razvijanja tržišne sigurnosti, komercijalne održivosti tvrtke i promicanja dobrobiti svojih zaposlenika, objavio je odluku o postavljanju kvalitete kao odlučujućeg čimbenika svoga korporativnoga poslovanja i zato je kvaliteta već desetljećima važan dio njezine poslovne strategije. Vodstvo tvrtke želi ostvariti cjelovitu politiku kvalitete i nastoji usmjeriti pozornost svojih zaposlenika na kvalitetno obavljanje posla kao važan element poslovnog uspjeha.

Pouzdanu i konkurentnu ponudu proizvoda naše tvrtke želimo osigurati na temelju više desetljeća stručnog iskustva, razgranatih poslovnih mreža, izvanrednog tima stručnjaka i kontinuiranog jamstva dobre kvalitete.

Posvećenost vodstva tvrtke Nitrogénművek Zrt. vidljiva je iz toga što smo u razdoblju između 1997. i 2002. godine uveli brojne sustave upravljanja. Ponajprije, 1997. godine uveli smo i certificirali sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 normi. Nakon toga je 2000. godine uslijedilo uvođenje i certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema ISO 14001 normi.

Od veljače 2003. godine uspješno rabimo SAP integrirani sustav za upravljanje poslovanjem.

Naš laboratorij za ekološka ispitivanja i ispitivanja gnojiva akreditirao je Državni Odbor za Akreditaciju (NAT), pod brojem NAT-1-1031/2012 te ima status akreditiranog laboratorija prema MSZ EN ISO/IEC 17025 normi.

Izvrsnom stručnom radu našeg inženjerskog pogona svjedoči posjedovanje certifikata za osposobljenost proizvodnje prema normama MSZ EN ISO 3834-2 i MSZ EN 729-2 (certifikati osposobljenosti za zavarivanje metala i obavljanje drugih srodnih aktivnosti).

Radi prikaza ostvarenih rezultata na području upravljanja kvalitetom i kulture kvalitete, naša tvrtka je 2003. godine, s odabirom metode samoocjenjivanja koja se temelji na Nacionalnoj nagradi za kvalitetu, sudjelovala u natječaju za nagradu kvaliteta okruga Veszprem koju je raspisala Privredna i tržišna komora i samouprava okruga Veszprem, te je osvojila nagradu u kategoriji „Velike korporacije proizvođača“. Nakon toga, kao daljnji uspjeh u poslovnim aktivnostima i upravljanju kvalitetom, slijedi osvajanje prvi put objavljene Regionalne nagrade kvalitete središnjeg Podunavlja, koju je stručni odbor dodijelio Nitrogénművek Zrt. tvrtki u kategoriji Velikih korporacija.

S time je tvrtka Nitrogénművek Zrt. među prvima u središnjoj podunavskoj regiji pružila primjer uspješnije primjene i prosljeđivanja iskustva samoocjenjivanja na temelju europskog sustava propisa.

Vodstvo tvrtke Nitrogénművek Zrt. posvećeno je aktivnom sudjelovanju u radu i kontinuiranom razvoju sustava kvalitete radi održavanja povjerenja kupaca i maksimalnog zadovoljavanja njihovih potreba i s tim ciljem uvodi sustave upravljanja prema normi MSZ EN ISO 9001:2009, čija je uspješna revizija provedena u prosincu 2015. godine.

Tvrtka svojim poslovnim partnerima želi demonstrirati postignutu razinu poslovanja, te se stoga njezin sustav upravljanja kvalitetom redovito ispituje od strane međunarodno priznatog tijela za izdavanje certifikata (TÜVCERT certifikat).

Važan izazov nam je razina zadovoljstva naših kupaca te zato redovito analiziramo njihove potrebe preko organiziranja sastanaka kupaca, izravnim stupanjem u kontakt s kupcima, pružanjem stručnih savjeta kupcima i davanjem novih proizvoda kupcima na testiranje te nastojimo zadovoljiti širok raspon potreba naših kupaca i povećati zadovoljstvo partnera.