Genezis inovacije na akciji samo danas!

2024. February 16., Friday

Genezis inovacije na akciji samo danas!

Više od polovice naših tala kiselo je i siromašno magnezijem, Na kiselom tlu otežano je otkrivanje i iskorištavanje hranjiva, kao i isparavanje vode, pa se takva tla teže obrađuju.

Jedino rješenje je Green Max!

Za razliku od uree i amonijeva nitrata, GreenMax ne zakiseljuje tlo. Dapače, on podiže pH kiselog tla. Osim toga, nadoknađuje veliku količinu visokokvalitetnog kalcija i magnezija u jednom potezu! Time se osigurava veći prinos i bolja iskoristivost hranjiva. GreenMax sadrži 550 kg oplemenjivača tla te 116 kg magnezijeva oksida po toni kao aktivnu tvar.

Bez sumpora nema stvaranja proteina i intenzivnog rasta. Biljkama je potreban 1 kg sumpora za 12 – 16 kg dušika. Pétisó+S 24-12, koji sadrži i dušik i sumpor, pruža jedinstvenu priliku za povećanje prinosa u područjima s manjkom sumpora, za postizanje većeg sadržaja proteina i glutena i bolje vrijednosti za pekarsku industriju.

Green Max i Pétisó+S 24-12 napravljeni su od visokokvalitetnih i iskoristivih, iz iskopa dobivenih prirodnih sirovina, dolomita i anhidrida, a ne od nusproizvoda, otpada ili jako kisele sumporne kiseline.

Odaberite vrhunske Genezis inovacije. Akcijska cijena, samo danas!