Pripremite se na vrijeme za proljetnu sezonu nadoknade hranjivih tvari!

2021. December 17., Friday

Pripremite se na vrijeme za proljetnu sezonu nadoknade hranjivih tvari!

Uspješan uzgoj proljetnih kultura, kao što su kukuruz i suncokret ili jare žitarice koje su već početkom ožujka u tlu, valja pripremiti puno prije sjetve. Ako je u jesen izostala osnovna gnojidba fosforom i kalijem, ona se neodložno mora nadoknaditi čim se u rano proljeće bude moglo izaći na zemlju! To znači da će se u veljači itekako morati požuriti s primjenom NPK još prije sjetve zobi ili jarog ječma. Ali, neće biti drugačije ni u slučaju kukuruza, suncokreta i drugih kultura. Nemamo puno vremena, pa složeni preparati moraju biti u skladištu poljoprivrednika do veljače, a dušično gnojivo najkasnije do ožujka kako bi se osigurala njihova pravodobna primjena!

Zašto je nadoknada fosfora i kalija od takvog značaja?

 

U nedostatku fosfora već će i početni razvoj biti usporen, pa možemo očekivati slabije ukorjenjivanje i antocijansku promjenu boje izdanaka. Osim toga, poremećuje se i diferencijacija cvatova i kasniji generativni procesi, što može značajno smanjiti očekivani prinos. Primjerice, kod kukuruza s 5 – 8 listova već dolazi do diferencijacije klipova, a zaliha fosfora u zrnu već je iscrpljena do faze s 2 lista, stoga je krajnje nužno nadoknaditi fosfor. U slučaju rane sjetve na hladnom tlu fosfor možemo zamijeniti Genesis NP Gold Starter mikrogranulama i Genesis NP starterom 15:25 (11 % S).

Kalij je također neophodan za dobru čvrstoću stabljike, otpornost na bolesti i bolju otpornost na sušu. Sjetva kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe i krumpira nezamisliva je bez nadoknade kalija. Osim toga, potonje dvije kulture osjetljive su na kloride, tj. ranu proljetnu nadoknadu kalija treba obaviti što je prije kako bi se ostavilo dovoljno vremena da klorid migrira u dublje slojeve. U okopavinama se fosfor i kalij mogu osigurati PK gnojivom omjera 1:1 ili NPK gnojivom u kojem prevladava kalij (Genezis NPK 8-15-15; Genezis NPK 4-24-24; Genezis NPK 5-10-30; Genezis PK 10-20). Kompaktnim se NPK proizvodima, koji se izvrsno i brzo tope u vodi, može nadoknaditi potrebna količina PK čak i u jednom potezu.

Tijekom nadoknade triju makronutrijenata (NPK)dušiku je uvijek pridavana najveća pozornost. Nema druge hranjive tvari koja se može koristiti za povećanje prinosa ili poboljšanje kvalitete tako učinkovito ako su druge hranjive tvari dostupne u odgovarajućim količinama. Dušik je nezaobilazan! To je zato što intenzivne sorte i hibridi koji se danas uzgajaju reagiraju na nedostatak dušika drastičnim gubicima prinosa.

Može se ustvrditi da postizanje visokih prinosa više nije moguće bez profesionalne i skladne opskrbe hranjivim tvarima, što je bitno i za održavanje stabilnosti usjeva!

Ali, koliko je hranjivih tvari potrebno našim proljetnim kulturama?

Polazna su točka specifične potrebe biljaka za hranjivim tvarima, odnosno količina hranjivih tvari koje se uzimaju iz tla za proizvodnju jedne tone usjeva i njegovih nusproizvoda (tablica 1.).

Biljna kultura

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Zob

28

12

29

6

2

Jari ječam

20

9

21

8

2

Kukuruz

28

11

30

8

3

Suncokret

41

30

70

24

12

Šećerna repa

3,5

1,5

5,5

4,5

1,5

Krumpir

5

2

9

3

1

Soja

62

37

51

42

9

1. tablica: Specifične potrebe za hranjivim tvarima (kg/t)

Izvor: Füleki, Gy. 1999: Tápanyaggazdálkodás. (Upravljanje hranjivim tvarima.) Mezőgazda Kiadó. Bp, ProPlanta., Kádár, B. 1992: A növénytáplálás alapelvei és módszerei (Načela i metode ishrane biljaka) MTA TAKI, Bp.

Kapacitet opskrbe hranjivim tvarima nekog tla trebao bi biti u skladu s dinamikom unosa hranjivih tvari u biljku. Planiranje količina aktivnih tvari koje se imaju primijeniti treba se temeljiti na ispitivanju biljaka i tla te poznavanju okolišnih čimbenika.

Pétisó (27 % N + 7 % CaO + 5 % MgO) je idealno rješenje za nadoknadu dušika, jer ne zakiseljuje tlo, a svojim sadržajem kalcija i magnezija doprinosi zadovoljavanju potreba biljke.

Što nam je činiti ako postoji privremeni nedostatak makronutrijenata ili mikronutrijenata?

Potrebe biljaka za mikronutrijentima mogu se djelomično ili čak u cijelosti pokriti folijarnom gnojidbom, ali za makronutrijente se ta opcija može smatrati samo privremenim rješenjem jer se ukupne potrebe biljaka za makronutrijentima ne mogu nadoknaditi putem lišća. U određenim situacijama (toplina, stres, suša, mraz) mogu biti korisna folijarna gnojiva na bazi fosfora, cinka, mangana i bora (Genezis Pétisol bogat fosforom i kalijem, Genezis Mikromix-A Žitarice, Genezis Mikromix-A cink, Genezis Mikromix-A Uljarice, Genezis Pétibór Extra) te biostimulatori (Genesis Žitarice BS, Genezis Mikromix BS, Genesis Uljarice BS). Učinkovitost folijarnih gnojiva, kao i čvrstih mineralnih gnojiva, ovisi o ispravnom odabiru proizvoda, primjeni prave doze i optimalnom tempiranju gnojidbe.

Stoga valja planirati unaprijed i pripremiti se za proljetnu gnojidbu, kao i za kondicioniranje biljaka folijarnim gnojivima.