Što će nam biti potrebno u veljači za prihranu žitarica i uljane repice u rano proljeće?

2022. January 31., Monday

Što će nam biti potrebno u veljači za prihranu žitarica i uljane repice u rano proljeće?

Vrijeme je za pripremu za prihranjivanje krajem zime!

Bliži se veljača, a to je razdoblje prve prihrane ozimih žitarica i uljane repice krajem zime. Do sada je u većem dijelu zemlje zima bila blaga, a naše su biljke uvelike potrošile zalihe dušika unesene tijekom jeseni, na što na više mjesta upućuje žućenje polja žitarica i promjena boje uljane repice uzrokovana antocijanom. Osim dušika, treba se pobrinuti i za nadomještanje još jednog makronutrijenta – sumpora – i to ne samo u repici, nego i u pšenici. Odnosno, kod prihrane uljane repice i pšenice krajem zime, treba planirati istodobno nadomještanje dušika i sumpora. Osim ciljanog prihranjivanja sumporom, primijenjena aktivna tvar – dušik – bolje se iskorištava, čime se izbjegava obogaćivanje nitratima u stanju nedostatka sumpora i poremećaj metabolizma bjelančevina u biljkama. Valja imati na umu da te dvije kulture zahtijevaju sumpor u različitim omjerima. Dok je kod ozime pšenice omjer dušika i sumpora 16:1, isti je znatno manji kod uljane repice gdje je za 11 jedinica dušika potrebna 1 jedinica sumpora.

Ozima pšenica...

Sezonu prihrane otvara pšenica s prvim veljače. Ne isplati se odgađati, jer pšenici je već na početku vegetacije (čim se temperatura trajno digne iznad nule) potreban dušik koji biljka može lako apsorbirati. To je zato što u biljci na početku razvoja ne smije čak ni nakratko doći do manjka dušika. Prihrana dušikom krajem zime odnosno početkom proljeća, u fazi busanja, pospješuje diferencijaciju klasića, povećava gustoću biljaka i asimilacijsku površinu pšenice te povoljno utječe na broj zrna po klasu. Preporučuje se primjena 2/3 planirane količine za proljeće (u slučaju dvostruke prihrane) nakon prolaska mraza. Značajna je i potreba pšenice za sumporom: 20 – 25 kg/ha elementarnog sumpora. Ako tlo oskudijeva sumporom – a to je danas sve veći problem i kod žitarica – potrebno ga je u rano proljeće nadomjestiti u obliku prihrane do početka rasta stabljike. Razina opskrbljenosti sumporom značajno utječe na rast, formiranje mladica, povećava otpornost na štetočine te je sastavnica glutenskih proteina, enzima i vitamina. Osnova čvrste tehnologije je Genezis Pétisó 39 (27% N + 7% CaO + 5% MgO) tipa KAN (kalcijev amonijev nitrat) koji je učinkovita, ekološki prihvatljiva, za tlo pogodna otopina s dozom od 250 – 400 kg/ha. Zbog sadržaja dolomita pridonosi zadovoljavanju potreba za kalcijem i magnezijem. Genesis Pétisóa ne morate se odreći ni pri nadomještanju sumpora! Naime, uz Genesis Pétisó 39, potrebe biljaka za sumporom mogu se zadovoljiti primjenom gnojiva Genezis Pétisó + S 24-12 (24% N + 12% SO3 9,5% CaO) u dozi od 300 – 400 kg/ha.

Ozima uljana repica...

Nakon 15. veljače možemo započeti s prihranom uljane repice. Uljana repica je kultura s velikom potrebom za hranjivim tvarima, a posebno je osjetljiva na gnojidbu dušikom. Specifična potreba za dušikom iznosi 55 kg/t. Regeneracija rozete brzo započinje pri zatopljenju tijekom veljače, što može dovesti do „izgladnjivanja” biljaka, ali i do vidljivog manjka dušika. Osim toga, kod repice je ranoproljetna prihrana dušikom usko povezana s nadomještanjem sumpora! Specifična potreba uljane repice za sumporom nije mala, 12 – 16 kg/t, što u slučaju dobrog uroda premašuje 60 kg po hektaru. Sumpor je važan u proizvodnji esencijalnih aminokiselina koje sadrže sumpor, kao što su cistein (tvorba antioksidansa za vezanje slobodnih radikala) i metionin koji je polazište za svu sintezu biljnih proteina. Osnovu nadomještanja dušika i u ovom slučaju čini Genezis Pétisó 39 (27% N + 7% CaO + 5% MgO) koji se u slučaju podijeljene prihrane primjenjuje u dozi od 300 – 400 kg/ha. U tom slučaju, nadomještanje sumpora može se riješiti zasebnom primjenom NS-a. U slučaju kritičnog nedostatka sumpora, Genezis NS 21-24 (21% N + 24% S) koji sadrži 24% elementarnog sumpora (60% SO3) može se koristiti sam u dozi od 200 – 300 kg/ha, uglavnom na malo kiselim, neutralnim i vapnenačkim tlima. Ako želite kombinirati nadomještanje sumpora s većom dozom dušika u jednom prolazu, najbolji i najpraktičniji izbor ponovno je gnojivo Genezis Pétisó + S 24-12 (24% N + 12% SO3 9,5% CaO) u dozi od 300 – 400 kg/ha.

Ne čekajte s nabavom zalihe gnojiva, spriječite „izgladnjivanje” biljki pravovremenom primjenom kvalitetnih Genezis gnojiva!