Želite li veći prinos i bolju iskoristivost hranjiva? Ako je vaš odgovor da, onda koristite Green Max!

2024. February 7., Wednesday

Želite li veći prinos i bolju iskoristivost hranjiva? Želite li poboljšati oslobađanje fosfora do 20 %? Želite li istodobno nadomjestiti dušik, kalcij i magnezij? Želite li povapniti tlo? Želite li poboljšati strukturu tla i upijanje vode?

Ako je vaš odgovor da, onda koristite Green Max!

Nitrogénművek ima više od 90 godina iskustva u proizvodnji dušičnih mineralnih gnojiva. Razvili smo posebno gnojivo za kisela tla siromašna kalcijem i magnezijem te za kulture s povećanom potrebom za kalcijem i magnezijem. To je Green Max!

Zašto je bilo prijeko potrebno razviti Green Max?

Više od polovice obradivih površina u Mađarskoj je kiselo (pH<6). To ne može ostati tako! Otkrivanje i iskorištavanje hranjivih tvari ograničeno je već pri pH ispod 6. U tom slučaju iskoristi se najviše polovica fosfora. Isplati li se zaustaviti zakiseljavanje tla? To nije upitno! Zakiseljavanje tla uvod je u dezertifikaciju! U našoj zemlji to je jedan od najznačajnijih i potencijalno najvećih čimbenika degradacije tla. Ne samo da je apsorpcija hranjivih tvari iz kiselog tla ograničena, nego pogoršana struktura tla uzrokuje poteškoće s kultivacijom i ukorjenjivanjem, nakupljanje vode, stajaću vodu, tlo bez zraka, gušenje korijena, inhibirani rast korijena, smanjeni životni vijek tla, nezdravo tlo, manjak kalcija i gubitak prinosa. Kiselo tlo može apsorbirati i zadržati manje vode i povećava štetne učinke ionako sve ekstremnije klime. U proteklih 30 godina postupno smo zakiselili svoja tla!

Kako smo tu dospjeli?

Glavni razlog bio je nepromišljen koncept gnojidbe proteklih desetljeća, koji možemo i moramo promijeniti. Nisu potrebna stoljeća da se dobro tlo uništi gnojivima koja zakiseljuju, nego samo desetljeće ili dva! Imajući na umu održivu poljoprivrednu proizvodnju, moramo zaustaviti proces zakiseljavanja koji je uzrokovan upotrebom zakiseljavajućih gnojiva i neuspjelim dodavanjem kalcija. Pravi su krivci gnojiva s ureom i amonijevim nitratom. Njihovom upotrebom tlo se samo dodatno kvari i zakiseljuje, ona se ne iskorištavaju pravilno jer nisu prikladna za naše podneblje. Njihova je uporaba u suši opasna! Značajan dio tih gnojiva ispari, raznese ih vjetar, a dušik se jednostavno izgubi.

Želite li veći urod? Bolju iskorištenost hranjivih tvari? Želite li poboljšali oslobađanje  fosfora i do 20 %? Želite li istodobno nadomjestili dušik, kalcij i magnezij? Želite li povapniti tlo? Želite li poboljšati strukturu tla i sposobnost upijanja vode?

Rješenje je jedinstvena kombinacija dušika i poboljšivača tla, Green Max!

159 kg/ha dušika, 161 kg/ha kalcija (CaO) i 116 kg/ha magnezija (MgO) po toni. Fino mljeveni dolomitni prah i velika reaktivna površina zahvaljujući veličini zrna od 40 µm.

Gnojiva koja zakiseljuju često se karakteriziraju ekvivalentom kiselosti. Tako je ekvivalent kiselosti amonijeva nitrata je 60, a uree 80 – 100. Drugim riječima, učinak zakiseljavanja tla koji ima 100 kg amonijeva nitrata ili uree može se neutralizirati istovremenom primjenom 60 odnosno 80 – 100 kg CaCO3. Ekvivalent kiselosti Green Maxa je -30! Na kiselim tlima to je ekvivalentno gnojenju vapnenim gnojivom s 300 kg/ha.

Testirali smo što Green Max može učiniti u odnosu na ureu i inhibitornu ureu u ozimoj pšenici i kukuruzu. Prema rezultatima, Green Max je u ozimoj pšenici povećao prinos za 970 kg/ha u odnosu na ureu, odnosno za 520 kg/ha u odnosu na ureu s inhibitorom. Green Max je dao bolje rezultate i na vapnenastom tlu. U tom slučaju Green Max je dao 2150 kg/ha više u odnosu na ureu i 1230 kg/ha više u odnosu na ureu s inhibitorom (Slika 1).

Slika 1: Prednost GreenMaxa u prinosu pšenice u odnosu na ureu (t/ha)

Naši pokusi na kukuruzu dali su slične rezultate. Tu je Green Max povećao prinos za 750 kg/ha u odnosu na ureu, odnosno za 1350 kg/ha u odnosu na ureu s inhibitorom. Na vapnenastom tlu Green Max je dao prinos za 1570 kg/ha veći od uree i za oko 1000 kg/ha veći od uree s inhibitorom (Slika 2).

Sve to dokazuje da su na kiselim tlima približavanje kemijskog učinka neutralnom, a na vapnenastim tlima bolja opskrbljenost kalcijem i magnezijem rezultirali većim prinosima, što je osiguralo dodatni prihod od prodaje od 80 – 330€/ha za pšenicu i 100 – 210€/ha za kukuruz, ovisno o mjestu proizvodnje.

Slika 2: Prednost GreenMaxa u prinosu kukuruza u odnosu na ureu (t/ha)

Brza iskoristivost! Savršeno sferično, granulirano gnojivo! Jedinstvena kvaliteta! Njegov sadržaj kalcija i magnezija pokriva potrebe svake biljne kulture, čak i u slučaju visokih prinosa. Djeluje odmah, a učinak je dugotrajan.

Poboljšivač tla u njemu dolazi iz domaćih nalazišta. To nije industrijski otpad ili proizvodni nusproizvod. Pravi panonski talog! Aktivni sastojak Green Max poboljšivača tla je alkalni. Može se vrlo dobro koristiti u slučaju kiselih tala za povećanje pH tla, što je vidljivo već u prvoj godini primjene. Ostali neutralni materijali koji sadrže kalcij (gips, anhidrid, anhidrit) ne poboljšavaju pH tla.

Ne uništavajte zemlju koju trebamo ostaviti našim unucima.

Koristite Green Max!